ETIM MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA - GLOBALNY ZYSK

ETIM POLSKA

OPIS SYSTEMU

ETIM (European Technical Information Model) jest tylko systemem klasyfikacji wyrobów.
W naszej branży duzi producenci zarządzają dziesiątkami tysięcy, a duzi dystrybutorzy setkami tysięcy kartotek (rekordów). Jak dotąd, każdy producent przesyła informacje o produkcie „ułożone” według własnego schematu. Taki sam funkcjonalnie wyrób pochodzący od różnych dostawców, jest opisywany w różny sposób. Zmusza to dystrybutorów do „dogadywania” się z każdym dostawcą osobno, a szybkie i proste tworzenie katalogów jest bardzo utrudnione. Jest to często ręczne opisywanie każdego produktu, bez możliwości automatyzacji całego procesu, a błędy trzeba poprawiać w nieskończoność. Można tych problemów uniknąć stosując ETIM.

Czym NIE jest ETIM ?

Czasami łatwiej jest opisać zjawisko, eliminując to, co go nie dotyczy. ETIM nie jest :

 - aplikacją informatyczną (programem komputerowym)
 - bazą danych wyrobów
 - katalogiem elektronicznym czy też narzędziem do produkcji katalogów
 - wyszukiwarką

Ale wszystkie te aplikacje używają klasyfikacji produktów jako fundamentu swojego funkcjonowania.

ETIM w praktyce

System działa już od ponad 15 lat w Holandii i od ponad 10 w Niemczech i Szwajcarii. Systematycznie pojawiają się kolejne wersje językowe – polska, szwedzka, hiszpańska, francuska we Francji i w Belgii (nieco się różniące). Sa już także wersje oficjalnie nie zarejestrowane na stronie ETIM International - czeska, słowacka, słoweńska, włoska. Jak widać, ETIM staje się projektem europejskim i w tym względzie nikt już nie ma wątpliwości. Jednak system sięga poza nasz kontynent - Australia i USA to kolejne miejsca, gdzie ETIM zaczyna zdobywać pozycje uniwersalnego systemu.
Wielu dostawców europejskich ma już opisy wyrobów w tym standardzie, a zmiana języka jest więcej niż banalna. W tej chwili zaczyna być implementowana wersja 5, a w konsekwencji, aby nadążać za rozwojem produktów, rozpoczęły sie prace nad wersją 6.

ETIM a handel elektroniczny i EDI

Handel elektroniczny jest najszybciej rozwijającą się formą, zarówno w zakresie sprzedaży detalicznej (B2C), jak i hurtowej (B2B). W wielu krajach „starej” Unii, takich jak Belgia, Dania, Holandia czy Szwecja e-handel B2B w naszej branży stanowi od 20% do 65% całej sprzedaży. W naszym kraju e-handel artykułami elektrotechnicznymi jest dopiero na początku drogi. Dlatego jest to znakomity moment na wprowadzenie udogodnień płynących z zastosowania ETIM’u.
Jeszcze bardziej ewidentne korzyści związane są z elektroniczną wymianą dokumentów lub danych (EDI). Czy stosujące go firmy są w stanie wyobrazić sobie powrót kilka lat wstecz, do komunikacji papierowej lub elektronicznej (e-mail), wymagającej ręcznego wprowadzania zamówienia do systemu dostawcy?

Co w Polsce ?

ETIM był mało znany u nas, ale sytuacja ulega szybkiej zmianie.
Od 3 lat grono najpoważniejszych profesjonalnych dystrybutorów współpracuje w bezprecedensowym projekcie zmiany technologicznej, jaką jest wprowadzenie systemu ETIM. Grono to sfinansowało powołanie spółki ETIM Polska, tłumaczenie wersji 4 i 5 oraz wszelkie działania związane z informacją techniczna i marketingową związaną z powszechnym wprowadzeniem ETIM'u do użytku. Część udziałowców juz wprowadziła ETIM  w swoich bazach danych, lub wkrótce będzie do tego gotowa.