ETIM WSPÓLNY JĘZYK CAŁEJ BRANŻY

ETIM POLSKA

Walne Zgromadzenie Wspólników ETIM Polska sp. z o.o. w dniu 10 maja 2017r

Dodano: 2017-05-19 17:45:26

W dniu 10 maja 2017r. odbyło się się Walne Zgromadzenie Wspólników. Podjęto decyzje o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu spółki oraz udzielono absolutoriu Zarządowi Spółki za rok 2016. Ponadto, zgodnie ze Aktem Założycielskim Spółki zmienionym w dniu 17 listopada 2016 roku, wybrano Radę Nadzorczą Spółki. Przewodniczącym Rady został Ryszard D'Antoni, reprezentujący Fega Poland Członkami Rady zostali: Marek Bajon, firma HBH (BIMS Plus, Hydrosolar, HTI) reprezentujący Związek SHI Artur Piekarczyk, reprezentujący firmę TIM S.A.