BAZA ETIM STANDARD UMOŻLIWIAJĄCY WSPÓŁPRACĘ
Z PARTNERAMI Z EUROPY

ETIM POLSKA

Walne Zgromadzenie Wspólników ETIM Polska sp. z o.o. w dniu 17 kwietnia 2018r.

Dodano: 2018-04-26 12:12:50

W dniu 17 kwietnia 2018r. odbyło się się Walne Zgromadzenie Wspólników. Podjęto decyzje o zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu spółki oraz udzielono absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2017. Ponadto, w związku z rezygnacją Panów Ryszarda D'Antoniego oraz Artura Piekarczyka przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Dariusza Targosza z firmy Solar Polska Na Członka Rady Nadzorczej został wybrany Pan Bronisław Fryt z firmy L12 udziałowca Grupy EL-Plus. Członkiem Rady Nadzorczej, wybranym 5 maja 2017 roku jest nadal Pan Marek Bajon z Grupy HBH reprezentujący Związek ZHI (dawniej SHI).