STANDARD BMECAT

BMEcat jest standardem wymiany danych katalogowych o produktach. Został opracowany w celu uproszczenia procedury wymiany danych produktowych między dostawcami i klientami. Dane katalogowe reprezentowane są w postaci struktury XML i umożliwiają wymianę danych produktowych pochodzących z dowolnego systemu klasyfikacji. Mogą to być standardowe modele opisu produktów takie jak ETIM, proficl@ss czy eCl@ss, albo dowolna, również konfigurowalna, struktura opisu produktów. BMEcat pozwala na wymianę zarówno informacji produktowych (właściwości, parametry) jak również marketingowych (cena, rabaty) i logistycznych (rodzaj i sposób pakowania, wymiary transportowe, ciężar). Obecna wersja BMEcat 2005, obsługuje również katalogi wielojęzyczne oraz katalogi produktów pochodzących od różnych producentów (dostawców). Standard BMEcat pozwala na integrację multimedialnych danych produktów, takich jak zdjęcia, grafika, dokumentacja techniczna, dane wideo itd.
Dzięki zastosowaniu uniwersalnego języka formalnego XML, Extensible Markup Language, pozwalającego na integrację w jednym dokumencie katalogowym zarówno danych jak i ich struktury, BMEcat umożliwia łatwą wymianę dokumentów przez internet pomiędzy heterogenicznymi (często bardzo różnymi) systemami.

Zastosowania dla producentów i dostawców

Zazwyczaj to producenci i dostawcy muszą przygotować informacje o produktach w formacie wymaganym przez klientów biznesowych. Docelowe formaty poszczególnych klientów mogą różnić się od siebie, gdyż zależą od wykorzystywanych systemów i aplikacji, oraz muszą uwzględniać dodatkowo specyficzne wymagania procedur przetwarzania. W takiej sytuacji producenci zmuszeni są do obsługi całej gamy różnych formatów danych i to przy każdej modyfikacji danych produktowych. Wprowadzenie standardowego formatu BMEcat rozwiązuje problemy związane z różnorodnością oraz pozwala producentom i dostawcom dostarczać swoim klientom informacje w sposób znormalizowany. To znacznie zmniejsza wydatki ze strony dostawcy. Niższe koszty obsługi mogą przełożyć się na niższe ceny produktów, a wiec na poprawę swojej konkurencyjności.
W takim przypadku, producent sporządza katalog produktów w standardzie BMEcat, a następnie przekazuje go dystrybutorom. Możliwe jest nie tylko przekazanie pełnych danych o produktach, ale także ich częściowa aktualizacja, np. zmieniająca parametry niektórych produktów, albo aktualizacja dotycząca jedynie cen wybranych produktów. Po stronie dystrybutorów (np. hurtowni) dokument BMEcat może być wykorzystany na wiele sposobów: począwszy od tworzenia czy aktualizacji list produktów lub cenników, po sklepy internetowe, tworzenie katalogów czy innych materiałów reklamowych, dotyczących całości oferty lub tylko pewnej części produktów.
BMEcat stanowi istotny element w standaryzacji e-biznesu pomiędzy firmami. Przedsiębiorstwa, które potrafią wymieniać się produktowymi informacjami katalogowymi w wersji elektronicznej, spełniają ważny warunek konieczny do automatyzacji kolejnych obszarów e-biznesu jakimi jest elektroniczna obsługa zapytań ofertowych, wymiany informacji o nierotach czy obsługi zamówień.

Zalety i możliwości wykorzystania BMEcat

BMEcat oferuje szereg potencjalnych korzyści zarówno dla dystrybutorów (hurtowni), jak i dostawców oraz firm programistycznych, które chcą by ich produkty były kompatybilne ze standardem BMEcat. Najważniejszą zaletą jest łatwość wykorzystania katalogów dowolnych dostawców, tworzonych w jednolitym standardzie wymiany multimedialnych danych produktowych. Kompatybilność katalogów wszystkich dostawców stanowi podstawę do ich szybkiego przetwarzania i wykorzystania w aplikacjach online w internecie, czy publikacjach marketingowych. Dzięki ustalonemu formatowi, wymiana danych o produktach, aktualizacja katalogów, aktualizacja cen mogą być wykonywane automatycznie, bez udziału człowieka, przy zachowaniu spójności danych w dowolnym formacie prezentacji (katalogi online, publikacje, cenniki itp.). Częściowa lub całkowita automatyzacja tych procesów pociąga za sobą redukcję kosztów w procesie zamówień, ponieważ wykorzystanie standardowego formatu katalogu przyspiesza procesy komunikacji pozwalając na ułatwienie przetwarzania, porównywania produktów oraz daje możliwość oceny względem wybranych ujednoliconych kryteriów itp. Łatwość przetwarzania i związane z tym niskie koszty utrzymania danych produktowych oraz katalogów zwiększają jakość informacji, ułatwiają adaptację do istniejących internetowych systemów zamówień, a nawet automatyczny przydział produktów do odpowiednich wewnętrznych kategorii produktów. Dzięki jednolitemu standardowi można również wykorzystać istniejące katalogi.

Najważniejsze cechy BMEcat

Wśród najważniejszych cech standardu BMEcat należy wymienić możliwość obsługi danych produktowych w wielu aspektach, np. dane: podstawowe, opakowań, dotyczące cen, uzupełniające multimedialne, struktury artykułów, struktury katalogu. Następnie, szeroki zakres struktur katalogowych oraz rodzajów danych multimedialnych, danych dotyczących produktów oraz definiowanie pól obowiązkowych i opcjonalnych, długości poszczególnych pól opisu oraz możliwość definiowania dodatkowych pól. Ze względu na możliwość definiowania pól użytkownika standard pozwala na łatwą rozbudowę i może sprostać wymaganiom jakie mogą pojawić się w przyszłości.
Katalogi BMEcat mogą być przesyłane przez internet oraz za pomocą wszystkich tradycyjnych nośników (płyty CD, karty pamięci, pen-drive’y, DAT). Istnieje możliwość niezależnego przesyłania danych głównych katalogu i danych multimedialnych oraz automatycznej konfiguracji wymiany plików BMEcat z bezpośrednim ich importem do systemów docelowych.
BMEcat pozwala również na określenie rodzaju dokumentu katalogowego. Mogą to być np.: katalog nowy, katalog kompletny, aktualizacja częściowa produktów, czy aktualizacja cen.
Zaleca się stosowanie wraz z BMEcat standaryzowanych systemów klasyfikacji produktów, a więc dotyczących struktury katalogu (grupowanie produktów) oraz opisu wyrobów (nazwy parametrów, wartości, jednostek itp.).

Przyszłość BMEcat

Kilka lat temu rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości ETIM BMEcat. Podstawowy format BMEcat został zamrożony wiele lat temu i nie ma już możliwości ubiegania się o wprowadzenie zmian w tym formacie. Ostatecznie zdecydowano, biorąc również pod uwagę fakt, że ETIM jest już aktywny w ponad 20 krajach na całym świecie, opracować nowy format (w notacji JSON), który oprócz wymiany danych w formie plików jest również bardziej odpowiedni do wymiany internetowej (np. przez API). Jako nazwę nowego formatu wybrano „ETIM xChange”. Struktura formatu rozróżnia informacje o produkcie (co jest produkowane) i informacje o pozycji handlowej (co jest sprzedawane), z trzecim poziomem dodanym w celu zdefiniowania różnych jednostek opakowania dla tej samej pozycji handlowej.

Nowy format wymiany danych produktowych xChange został oficjalnie opublikowany 19 lutego 2024 r. W okresie przejściowym (szacowanym na kilka lat) oba formaty będą współistnieć na rynku, natomiast docelowo xChange zastąpi stosowany dotychczas BMEcat.

Materiały dodatkowe:

Instrukcja: Międzynarodowe wytyczne dostarczania danych produktowych zgodnie z BMEcat ETIM v.5.0 (PDF 1,3 MB)

Instrukcja z zaznaczeniem zmian – wersja z zaznaczonymi zmianami w porównaniu do poprzedniej wersji.

XSD – definicja struktury pliku BMEcat ETIM v.5.0:bmecat_etim_50.xsd (XML97kB)

Aneks: Zestawienie wymagań dotyczących poszczególnych elementów BMEcat obowiązujących w poszczególnych krajach (Excel 62kB)

 

Oficjalna strona: www.bmecat.org