2023.07 Rada Nadzorcza ETIM Polska sp. z o.o.

W dniu 29 czerwca 2023 w Łodzi odbyło się  Zgromadzenie Wspólników Spółki ETIM Polska. Podjęto uchwały zamykające rok 2022 oraz wybrano nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczącym Rady Nadzorczej w nowej kadencji jest Pan Marek Bajon z Grupy HBH a Członkami Panowie Wiktor Kępiński (Onninen) i Piotr Nosal (TIM SA). Rada Nadzorcza Spółki ETIM Polska…